2024, postępowanie znak I.271.1.1.2024 pn. „Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych” w ramach zadania „Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Krasnobrodzki Dom Kultury zwany dalej „Zamawiającym”

ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie,
NIP 922 277 09 67. REGON 060085432,
Tel. +48 (84) 660 71 17,

Adres poczty elektronicznej: kontakt@kultura.krasnobrod.pl, zamowienia@krasnobrod.pl
Strona internetowa Zamawiającego [URL]: www.kultura.krasnobrod.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d35aa662-2a23-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-d35aa662-2a23-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Termin składania ofert: 3 lipca 2024 r.

Możesz również polubić…

Skip to content