ZDZISŁAW WITWICKI – ILUSTRACJE

Zadanie było realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2008 r. w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Znaki Czasu”.

Projekt adresowany był do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców oraz uczniów, którzy w ilustracjach artysty odnajdą wiele wartości edukacyjnych i wychowawczych, ale również do wydawców, szczególnie młodych, którzy mają ambicje upowszechniania poprzez książkę dobrej polskiej ilustracji.

Cele tego zadania to rozwój, upowszechnianie i promocja polskiej sztuki współczesnej poprzez organizację wystawy i wydanie katalogu prezentującego dorobek Zdzisława Witwickiego wybitnego ilustratora książek dla dzieci, współtwórcy „polskiej szkoły ilustracji”, laureata wielu nagród i wyróżnień.

W ramach zadania została zorganizowana wystawa prac Zdzisława Witwickiego, która miała charakter retrospektywna i gromadziła ilustracje z różnych okresów życia artysty. Składało się na nią 127 ilustracji oprawionych na 53 planszach.

Wystawie towarzyszy katalog pt. „Zdzisław Witwicki – ilustracje”, który został zredagowany tak, aby mógł funkcjonować również jako samodzielne wydawnictwo.

Katalog o formacie A4, liczy 48 stron i został wydany w nakładzie 1500 egz.

Zawiera 38 barwnych reprodukcji, fotografię Artysty, tekst autorski, wstęp prof. Janusza Stannego, informację o Artyście zredagowaną przez kuratora wystawy Marię Grażynę Szpyra, kalendarium życia i twórczości Artysty, wykaz ważniejszych książek ilustrowanych przez Zdzisława Witwickiego, bibliografię oraz wykaz instytucji, które współpracowały z KDK przy realizacji projektu.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Kultury całkowity koszt zadania wyniósł 16.761,00 zł., z tego 15.000,00zł. – dotacja ze środków NCK, a 1.761,00zł. – wkład własny Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Możesz również polubić…

Skip to content