Gazeta Krasnobrodzka

Zobacz stronę Gazety Krasnobrodzkiej – www.gazeta.krasnobrod.pl

Od 1992 roku w Domu Kultury ma swoją siedzibę redakcja Miesięcznika Samorządu Gminnego „Gazeta Krasnobrodzka”, a redakcję tworzą jego pracownicy. Pisaniem artykułów, zbieraniem materiałów zajmują się też osoby współpracujące z redakcją.

Gazeta ukazuje się w formacie A4 i ma 20 stron objętości (w tym 4 strony w pełnym kolorze – zewnętrzne strony okładki i dwie strony w środku), jej nakład to becnie 300 egzemplarzy. Są też specjalne wydania pisma poświęcone szczególnym wydarzeniom, czy też osobom i one zwykle ukazują się w większej objętości i większym nakładzie.

Część nakładu GK jest przeznaczona do sprzedaży, a część jest rozprowadzana nieodpłatnie jako egzemplarze promocyjne

Skip to content