Świetlice wiejskie

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Świetlice wiejskie mieszcą się w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych i są wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu.

Ich prowadzeniem zajmują się opiekunowie, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie zawartych umów zleceń z KDK. Świetlice są czynne przez 10 godzin tygodniowo, według ustalonych harmonogramów. Natomiast świetlica w Dominikanówce jest czynna przez 4 godziny tygodniowo we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00. Jej opiekunem jest Marzena Mazurek – pracownik Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która prowadzi ją w ramach etatu w KDK.Oprócz udostępniania pomieszczeń i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlic opiekunowie mają za zadanie organizowania różnego rodzaju zajęć dukacyjno-rekreacyjno-wychowawczych i wydarzeń środowiskowych.Działalność świetlic (honoraria dla opiekunów świetlic, zakupy na artykułów do prowadzenia zajęć) finansowana jest ze środków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content