Zespoły

 Orkiestra Dęta

Najdłuższy staż wśród zespołów w Domu Kultury ma działająca od lipca 1985r. Orkiestra Dęta, która przez dłuższy czas grała pod kierunkiem Juliana Derkacza. Potem od roku 01.02.2003 do 16.05.2008r. jej kapelmistrzem był Marek Molenda. Były też okresy, gdy orkiestra nie miała kapelmistrza, wówczas działała pod kierunkiem wybranego spośród swojego grona członka orkiestry

W 2010 roku w celu kontynuowania działalności orkiestry dętej, w KDK opracowany i złożony został wniosek pn. „Utworzenie i działalność Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja koncertu orkiestry podczas Przeglądu Orkiestr Dętych”.

W ramach tego projektu, m.in. zakupiono 10 instrumentów, prowadzona była nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadził i kapelmistrzem młodzieżowej grupy Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie był Jarosław Derkacz. Natomiast grupa starsza orkiestry prowadziła działalność oddzielnie.

Od grudnia 2013 roku naukę gry na instrumentach dętych oraz orkiestrę prowadzi zaangażowany przez KDK na zastępstwo za J. Derkacza, nauczyciel i kapelmistrz – Mateusz Krawiec.

 Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie”

Zespół „Wójtowanie” został utworzony w marcu 1993r. z inicjatywy ówczesnego wójta – Pana Stanisława Roczkowskiego. Był to najpierw żeński zespół śpiewaczy „Wótowianki”, który współpracował z „Kapelą Krasnobrodzką”, a po zakończeniu tej współpracy w lipcu 1997r. stworzył własną kapelę stanowiącą integralną część zespołu i przyjął nazwę „Wójtowianie”.

Kierownikami zespołu byli: Marianna Olszewska i Zbigniew Molenda, a obecnie funkcję tę pełni Alicja Parkitny.

W ciągu 20 lat w zespole występowało około 30 osób. Obecnie zespół liczy 10 osób i działa w składzie: Alicja Parkitny – kierownik zespołu, Alicja Olszewska, Alina Słota, Elżbieta Piela, Wiesława Dąbrowska, Wanda Sachajko, Zofia Przytuła, Mirosław Berlin – akordeon; Krzysztof Ujma – kontrabas; Bogusław Najda – bębenek.

W ciągu 20 lat „Wojtowianie” dali ponad 450 koncertów w ponad 70 miejscowościach na terenie 8 województw w Polsce. Występowali także na Słowacji. Na swoim koncie mają dwie płyty: „Choć my nie Mazowsze” (2008), „Gdy zaświeci słońce” (2013).

 Zespół Tańca Nowoczesnego „FART”

„Fart” pracuje artystycznie od 2004 roku, gromadzi dzieci i młodzież z terenu gminy Krasnobród i gmin sąsiednich, które chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z tańcem nowoczesnym.

Zespół uświetnia swoimi występami wydarzenia kulturalne w Krasnobrodzie i poza nim. Uczestniczy również cyklicznie w turniejach tanecznych organizowanych na terenie naszego województwa i kraju.

Do największych sukcesów zespołu zaliczyć należy dwukrotne zdobycie tytułu Mistrza Świata w tańcu electric boogie przez Patryka Kawkę – członka zespołu „FART” (w 2010 roku w kategorii tanecznej solo electric boogie juniorzy -Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym w Łodzi oraz w roku 2011 w kategorii tanecznej solo electric boogie seniorzy -mistrzostwa w miejscowości Veszprem na Węgrzech). Instruktorem zespołu jest Anna Antoszczak.

 

Skip to content