Zajęcia plastyczne

Koło Plastyczne

Zajęcia plastyczne prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury są propozycją spędzania wolnego, czasu dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Krasnobród. Mają za zadanie rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem i rozwijaniem w sobie umiejętności artystycznych.

Celem nadrzędnym tych zajęć jest zaktywizowanie dziecka do twórczego i samodzielnego działania.
Cele szczegółowe to:

  • rozwijanie u uczestników indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
  • nabywanie umiejętności pracy zespołowej,
  • podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych,
  • rozwijanie twórczej inicjatywy uczestników, pomysłowości, wiary we własne siły,
  • integracja dzieci z różnych grup wiekowych.

Zajęcia odbywają się we:
wtorki: 14.00 – 15.00 (grupa młodsza: 8 – 10 lat)
czwartki: 14.00 – 15.00 (grupa starsza: od 11 lat)
Instruktor prowadzący: Marzena Mazurek

Skip to content