Zajęcia teatralne

BABINIEC

Zajęciach teatralne prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury umożliwiają emocjonalny rozwój dziecka oraz pozwalają poznać siebie, pomagają wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi.

Koło teatralne jest alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora. Teatr spełnia także ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię dzieci lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi. Teatr   to niezapomniana przygoda, to wspólna praca nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością komunikacji z całym zespołem.

Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.   Praca w kółku teatralnym pozwala przywracać właściwą rangę językowi ojczystemu i krzewić kulturę żywego słowa. Służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady wymowy.

         Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych.

Ośrodki tematyczne spotkań teatralnych realizowanych na zajęciach kółka teatralnego w Krasnobrodzkim Domu Kultury:

POBAWMY SIĘ RAZEM W TEATR – cykl zabaw, gier dramowych konsolidujących grupę, ukazujących wartości współdziałania w zespole, poznanie oczekiwań uczestników. Tworzenie etiud w grupach i indywidualnie.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ćw. i zabawy kształcące poprawne i wyraźne wymawianie głosek. Kształcenie odpowiedniej dykcji.

WIEM CO TO JEST TEATR – zapoznanie i utrwalenie pojęć związanych z teatrem. Przybliżanie pojęć w trakcie tworzenia własnych etiud, improwizacji, inscenizacji. Organizacja wyjazdu do teatru.

PRZYGOTOWUJEMY PRZEDSTAWIENIE – wspólne odczytanie wybranego scenariusza, propozycje uczniów dotyczące przetworzenia go wg własnych pomysłów, przydzielanie ról,.

MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról, komponowanie układów tanecznych, dobieranie fragmentów muzycznych, wyrażanie stanów emocjonalnych poprzez gest, mimikę, ruch, uświadomienie zasad zachowania się na scenie, wyrabianie cierpliwości i zaufania we własne siły. Projektowanie strojów i dekoracji.

PRZEDSTAWIENIE TUŻ, TUŻ – próby wszystkich scen inscenizacji.

NASZA PREMIERA – zaprezentowanie inscenizacji.

WSPOMNIEŃ CZAR – wymiana wrażeń z przebiegu inscenizacji, dyskusja nad plusami i minusami przedstawionej inscenizacji

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:


czwartek: 15.00-16.00 (gr. młodsza: 8-12 lat), 16.30-18.00 (gr. starsza: od 15 lat)

piątek: 14.00-15.00 (gr. średnia: 12-15 lat)


Instruktor prowadzący: Mariola Kawecka

Skip to content