Klub malucha – „BAWIARENKA”

zajęcia Bawiarenka logo

Klub malucha – „BAWIARENKA”- to zajęcia prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury dla najmłodszych, które umożliwiające im wszechstronny rozwój.

Spotkania te uczą: samodzielności, poszanowania zasad, funkcjonowania w grupie rówieśników i szacunku do drugiej osoby. Zajęcia budują u dziecka poczucie własnej wartości, stwarzają sprzyjające warunki do odkrywania uzdolnień plastycznych i muzycznych uczestnika, rozwijają jego kreatywność oraz różne sfery inteligencji, m.in. interpersonalną, ruchową, językową i wizualno-przestrzenną.

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach tematycznych :

Zajęcia plastyczne – ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenie twórczego myślenia przez rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, klejenie, stemplowanie, lepienie, kolaż; nauka kolorów, kształtów, faktur;
Dzieci w czasie tych spotkań mają możliwość rozwoju swoich zdolności plastycznych i sprawności manualnej. Pod opieką instruktora tworzą ciekawe i różnorodne prace plastyczne. Zabawy plastyczne stymulują umiejętności manualne, rozwijają percepcję wzrokową i spostrzegawczość.

Zajęcia parateatralne – poprzez zabawę i ruch dzieci lepiej poznają siebie, ćwiczą umiejętności koncentracji oraz samokontroli; pracując razem rozwijają wrażliwość na drugiego człowieka i uczą się współpracy, rozwijają pewność siebie, oswajają z publicznymi wystąpieniami.
Zabawy i ćwiczenia prowadzone podczas tych zajęć pomagają w pokonaniu pierwszych kroków w grupie, mają wpływ na rozwój wyobraźni dziecka, pobudzają rozwój mowy, słuchu, pamięci i myślenia. Proponowane zabawy i ćwiczenia muzyczno – ruchowe, dla dzieci są doskonałą zabawą integracyjną wyrabiającą dla najmłodszych uczestników zajęć koordynacje ruchową z muzyką, poczucie orientacji w przestrzeni.

Celem realizowanych zajęć jest:

  • pokonywanie barier w pierwszych kontaktach z nowym otoczeniem, integracja w grupie
  • zabawy ruchowe z rówieśnikami – nauka poprawnych relacji 
  • zabawy rozwijające wyobraźnię dzieci,
  • zabawy ilustracyjne do bajek i wierszyków dla dzieci,
  • zabawy kształtujące poczucie rytmu, improwizacje wokalne i rytmiczne
  • ćwiczenia wyrabiające poczucie orientacji w przestrzeni, pobudzające rozwój mowy, stymulujące rozwój umiejętności manualnych.

„BAWIARENKA”

piątek godz. 14.00 – 15.00
Instruktor prowadzący: Marzena Mazurek, Mariola Kawecka

Skip to content