Koła i Kluby

Jednym z podstawowych zadań Domu Kultury jest organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Krasnobród w ramach klubów i kół zainteresowań. Oto stałe formy pracy prowadzone w KDK: zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach i zajęcia wokalne, zajęcia świetlicowe, kółko teatralne, kółko plastyczne, zajęcia taneczne, Klub Szachowy, Klub 50 Plus (seniorzy).

Funkcjonuje też pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, która prowadzi działalność na bazie utworzonego na początku 2004 roku Gminnego Centrum Informacji. Pracownia świadczy też usługi ksero.

Oprócz wymienionych stałych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, przy współpracy z innymi podmiotami organizowane są również inne zajęcia, w zależności od potrzeb i zainteresowania mieszkańców, np. „Zumba” – zajęcia taneczno-ruchowe.

Skip to content