Krásny Brod w Krasnobrodzie – spotkanie partnerskich miast

Krasny Brod w Krasnobrodzie

Na zaproszenie burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala, w dniach 17-19 sierpnia 2018 roku, w Krasnobrodzie gościć będziemy 50-osobową delegację naszej partnerskiej miejscowości. Przyjadą do nas władze samorządowe ze starostą Vladimírem Bajajem na czele oraz mieszkańcy Krásnego Brodu na Słowacji. W programie wizyty zaplanowano między innymi: spotkania z władzami i mieszkańcami Krasnobrodu, zwiedzanie miasta i okolic, a także mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami obu miejscowości oraz koncert, w którym wystąpią: Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” i Zespół Folklorystyczny „Krásnobridčanka”.
Współpraca Krasnobrodu i Krásnego Brodu trwa od 2004 roku. W tym czasie odbyło się wiele spotkań przedstawicieli obydwu miejscowości, zarówno u nas jak i u naszych partnerów na Słowacji. Ostatnie spotkanie miało miejsce w sierpniu 2017 roku. Wówczas Krasnobród był w Krásnym Brodzie, teraz przyszedł czas na rewizytę.
Kontakty pomiędzy Krasnobrodem i Krásnym Brodem są szczególne ze względu na podobną pisownię i brzmienie nazw obydwu partnerskich miejscowości. Oprócz tego można doszukać się jeszcze innych podobieństw. Jest to np. położenie (obie leżą nad rzeką) oraz podobna kolorystyka herbów, w których dominują kolory żółty i czerwony. Warto też dodać, że partnerskie miejscowości mają także swoje cudowne obrazy Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Ponadto w każdej z miejscowości działa zespół folklorystycznych, który kultywuje tradycje swojego regionu.
Ogromnym plusem tej współpracy jest też fakt, że z naszymi partnerami możemy się porozumieć bez potrzeby angażowania tłumacza.

Krásny Brod położony jest w północnowschodniej części Słowacji, w historycznym regionie Zemplín, w kraju preszowskim, w dolinie rzeki Laborec, niedaleko granicy polsko-słowackiej. Jest niewielką miejscowością liczącą około 450 mieszkańców. Pełni funkcję rolniczego i kulturalnego ośrodka północnej części powiatu Medzilaborce.
Krásny Brod ma bogatą historię. Był lokowany w 1557 roku, choć pierwsze pisemne wzmianki o nim pojawiły się już w roku 1478.
Społeczność Krásnego Brodu jest wielonarodowościowa. Większość stanowią Rusini, następnie są Słowacy i niewielki procent mieszkańców o narodowości ukraińskiej. Jeśli chodzi o wyznanie, to ponad połowa mieszkańców jest wyznania greckokatolickiego, a jedna czwarta wyznania prawosławnego.
W Krásnym Brodzie znajduje się zabytek narodowy i kulturowy w postaci Monastyru Zesłania Ducha Świętego. Są to ruiny klasztoru Zakonu oo. Bazylianów, pochodzącego z XVI wieku. Należy on do najstarszych i najważniejszych tego typu zabytków na Słowacji. Obok niego wybudowano nowy monastyr i cerkiew.

Plakat ze szczegółami

Możesz również polubić…

Skip to content