„JEST TAKIE MIEJSCE…” – WYDANIE PŁYTA ZESPOŁU WÓJTOWIANIE

Projekt obejmował nagranie i wydanie trzeciej płyty zespołu folklorystycznego Wójtowianie pt. „JEST TAKIE MIEJSCE…”. Płyta została wydana w ilości 3000 egzemplarzy. Są to egzemplarze, które będą rozprowadzane nieodpłatnie, jako materiał promujący kulturę ludową naszego regionu oraz zespół „Wójtowianie” i Krasnobród. Całkowita wartość projektu, to kwota 17 030,00 zł, w tym dofinansowanie 15 327,00 zł, wkład własny KDK ­ 1 703,00 zł. Wydanie płyty zespołu „Wójtowianie” to zadanie realizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury w ramach grantu pn. „Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Krasnobród” mającego na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD Nasze Roztocze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo‐ łeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-­2020. Grant realizowany w ramach LSR Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”.

Nagrania utworów, które znalazły się na płycie dokonano w dniach 19¬21 października 2019 roku w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, a płyta ukazała się w grudniu.

Możesz również polubić…

Skip to content