Krasnobrodzki Dom Kultury wznawia organizację zajęć artystycznych

Po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i obostrzeniami z nią związanymi, Krasnobrodzki Dom Kultury wznawia prowadzenie niektórych form zajęć edukacyjnych oraz działalność zespołów.

Próby zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej i zespołu „Krasnobrodzki Gospel” będą się odbywały w takich samych terminach jak było przed pandemią.

Od września zapraszamy również do KDK na indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach dętych prowadzone przez Mateusza Krawca oraz na zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez Jarosława Monastyrskiego.

Od października planowane jest rozpoczęcie zajęć plastycznych (grupowych) prowadzonych przez Marzenę Mazurek. Ich forma może ulec zmianie, w stosunku do wcześniej prowadoznych. Będzie ona zależała od ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy wszystkich zajęć prowadzonych w KDK, chcący je kontynuować, proszeni są o kontakt bezpośrednio z instruktorem prowadzącym. Innych chętnych prosimy o zgłaszanie się do KDK telefonicznie – tel. 84 660 71 17 lub na e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl. Po zebraniu zapisów ustalone zostaną harmonogramy zajęć. Liczba osób, które mogą wziąć udział w zajęciach jest ograniczona.                  

W trosce o zdrowie uczestników zajęć, członków zespołów, osób korzystających z innych form naszej działalności oraz pracowników KDK, zarówno próby zespołów, zajęcia edukacyjno-artystyczne i pozostała działalność KDK będą realizowane z zastosowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć i działalności KDK w dobie koronawirusa określone będą w regulaminie, który zostanie umieszczony na stronie internetowej KDK. Wszyscy korzystający z naszej oferty zobowiązani są do przestrzegania zasad w nim określonych.

              

Możesz również polubić…

Skip to content