Historia Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej

HISTORIA KRASNOBRODZKIEJ ORKIESTRY DETEJ.

    Tradycje działalności orkiestry dętej w Krasnobrodzie sięgają początku XX wieku. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie podaje, że w latach 1916-1920 przy OSP działała orkiestra dęta. Niestety nie ma informacji o działalności orkiestry w okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej.

    Od lat 50-tych przy parafii działała orkiestra, która zbierała się w miarę potrzeb i grała głównie podczas uroczystości religijnych.     

Systematyczna działalność orkiestry dętej zaczęła się w połowie lat 80-tych XX wieku. Orkiestra ta powstała w lipcu 1985r. z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy Eugeniusza Gielmudy. Choć działała ona przy Gminnym Ośrodku Kultury, to początkowo jej działalność wspierana była częściowo przez Ochotniczą Straż Pożarną, m.in. poprzez zakup mundurów strażackich, w których orkiestra występowała na niektórych uroczystościach. Z biegiem czasu finansowanie jej działalność stało się zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury.

    Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Julian Derkacz. Pod jego kierownictwem orkiestra grała przez prawie 16 lat. Na początku swojej działalności liczyła 16 członków. W jej skład wchodzili strażacy, rolnicy i pracownicy różnych zakładów pracy. Najstarszym członkiem orkiestry był liczący wówczas ponad 80 lat Michał Jarszak, trochę młodsi muzycy, po siedemdziesiątce, to Tadeusz Sędłak i Jan Bil. W orkiestrze grali również kilkunastoletni chłopcy – Robert Konopka i Marek Molenda, którzy do dziś rozwijają swoje pasje muzyczne grając na instrumentach dętych. Marek Molenda łączy tę pasję z pracą zawodową.

    Jeśli chodzi o instrumenty, na których grali wówczas muzycy, to niektóre były prywatną własnością osób na nich grających, ale były też instrumenty wypożyczone z zakładów pracy, przy których był kiedyś orkiestry, część instrumentów dla orkiestry zakupił GOK.

    Na początku orkiestra grała walce, walczyki, polki, marsze, melodie wywodzące się z rodzinnego folkloru. Stopniowo wzbogacała swój repertuar, na który składały się także utwory patriotyczne i religijne, a stopniowo pojawiały się również utwory rozrywkowe. Swoją grą uświetniała różnego rodzaju uroczystości zarówno na terenie gminy Krasnobród, jak i poza jej granicami, brała też udział w przeglądach orkiestr dętych.

    Po zakończeniu trwającej kilkanaście lat współpracy z kapelmistrzem Julianem Derkaczem orkiestra, choć nie miała etatowego kaplemistrza nadal kontynuowała swoją działalność pod kierunkiem wybranych spośród swego grona członków orkeistry.

    Od 1 lutego 2003 roku funkcję kapelmistrza orkiestry objął Marek Molenda. Warto dodać, że nowy kapelmistrz pomimo młodego wieku miał już duże doświadczenie muzyczne. Jako nastolatek grał w krasnobrodzkiej orkiestrze dętej i uczył się w szkole muzycznej, a po jej ukończeniu przez kilka lat grał w zamojskiej orkiestrze wojskowej.

Pod kierunkiem nowego kapelmistrza orkiestra ożywiła swoją działalność, wzbogaciła repertuar, który prezentowała podczas występów uświetniając swoją grą różnego rodzaju uroczystości patriotyczne, religijne i kulturalne w Krasnobrodzie i poza nim oraz uczestnicząc w przeglądach orkiestr.

W tym okresie, podczas prezentacji konkursowych w ramach Przeglądu Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie naszą orkiestrę wspierała grą na flecie poprzecznym – młodziutka, uzdolniona krasnobrodzianka Katarzyna Zdybel. Obecnie wybitna fagocistka, laureatka wielu międzynarodowych konkursów.

W maju 2008 roku, po ponad pięciu latach pracy, kapelmistrz krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej Marek Molenda rozstał się z Krasnobrodzkim Domem Kultury i orkiestrą. Jego decyzja związana była z podjęciem pracy w Wojskowej Orkiestrze Dętej w Dęblinie.

Wówczas nastąpił kolejny okres, w którym orkiestra działa bez etatowego kapelmistrza. Mimo to, jej członkowie dalej spotykali się na próbach, podczas których przygotowywali odpowiedni reperetuar w celu zapewnia oprawy muzycznej licznych uroczystości i wydarzeń. Były kapelmistrz Marek Molenda pomimo pracy poza Krasnobrodem, w miarę możliwości, wspierał i nadal wspiera działalność krasnobrodzkiej orkiestry.

    W latach 2010-2011, w celu wzmocnienia składu osobowego o nowych członków i kontynuowania działalności orkiestry dętej, w Krasnobrodzkim Domu Kultury realizowany był wniosek pn. „Utworzenie i działalność wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja koncertu orkiestry podczas Przeglądu Orkiestr Dętych”.

W ramach tego projektu dofinansowanego ze środków unijnych, m.in. zakupiono 10 instrumentów, prowadzona była nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadził i kapelmistrzem młodzieżowej grupy był Jarosław Derkacz. Utworzona w ramach projektu młodzieżowa grupa orkiestry prowadziła swoją działalność (próby i koncerty) do listopada 2013 roku. Natomiast Orkiestra Dęta w tym czasie działała oddzielnie, bez kapelmistrza.

    Od grudnia 2013 roku prowadzeniem orkiestry zajmuje się Mateusz Krawiec – absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, specjalność – pedagogika instrumentalna – gra na trąbce.

Początkowo nowy kapelmistrz prowadził zajęcia oddzielnie z orkiestrą i oddzielnie z grupą młodzieżową. Z czasem grupy te zostały połączone. Niestety, ale tylko nieliczni reprezentanci młodzieży zdecydowali się na kontynuowanie współpracy w tej formie. W efekcie końcowym orkiestra dęta została wzbogacona o cztery nowe osoby z grupy młodzieżowej. Do męskiego składu orkiestry doszły 4 dziewczyny.

      Obecny skład orkiestry przedstawia się następująco:

 1. Mateusz Krawiec (kapelmistrz) – trąbka
 2. Zbigniew Molenda – tuba
 3. Jerzy Ćmiel – baryton
 4. Janusz Dąbrowski – sax. tenorowy
 5. Kazimierz Dziduch – sax. tenorowy
 6. Stanisław Korkosz – trąbka
 7. Jacek Kowalik – puzon
 8. Piotr Mielnicki – puzon
 9. Krzysztof Ujma – puzon
 10. Robert Konopka – klarnet
 11. Grzegorz Gałka – tuba
 12. Piotr Sachajko – trąbka
 13. Jerzy Jędruszko – perkusja
 14. Roman Buczak – trąbka
 15. Witold Sokoliński – bęben, perkusja
 16. Ania Umińska – sax. tenorowy
 17. Ania Bełz – sax. Tenorowy
 18. Monika Pasieczna – sax. altowy
 19. Klaudia Gancarz – sax. sopranowy

Pod czujnym okiem kapelmistrza orkiestra wzbogaca swój repertuar, na który składa się wiele utworów patriotycznych, religijnych i rozrywkowych.

Swoimi występami uświetnia m.in.: uroczystości religijne (odpusty, dożynki), patriotyczne (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, uroczystości patriotyczne w Zielonem, w Lasowcach, Święta Szkół), strażackie (uroczystość Świętego Floriana, jubileusze strażackie), sportowe (Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny), kulturalne (Dni Krasnobrodu, koncerty okolicznościowe, np. kolędowe), a także smutne uroczystości pogrzebowe, podczas których żegnamy zasłużonych mieszkańców miasta i gminy.

      Oprócz pełnienia funkcji kapelmistrza Mateusz Krawiec prowadzi też naukę gry na instrumentach dętych. W ramach tych zajęć kształci kolejnych potencjalnych nowych członków orkiestry.

      Pisząc o historii orkiestry warto też wspomnieć tych, którzy na przestrzeni 30 lat grali w orkiestrze, ale teraz z różnych względów nie mogą kontynuować tej działalności. Są to:

 1. Marek Molenda – kapelmistrz
 2. Władysław Cisek
 3. Roman Lisiecki
 4. Stanisław Misztal
 5. Stanisław Greszta
 6. Eugeniusz Kleban
 7. Mariusz Piela
 8. Zbigniew Mazurek
 9. Artur Kierepka
 10. Rafał Kurantowicz
 11. Mateusz Dąbrowski
 12. Grzegorz Dąbrowski
 13. Henryk Kowalik
 14. Krzysztof Słupski
 15. Mariusz Herba
 16. Stanisław Tychoniewicz
 17. Stanisław Kłyż
 18. Mariusz Konopka
 19. Krystian Korzeniowski
 20. Katarzyna Zdybel
 21. Stanisław Harbuz
 22. Jarosław Derkacz

     

Przedstawiamy również nieżyjących członków grających w orkiestrze przy kościele jak

i przy domu kultury:

 • Roman Stąsiek
 • Eugeniusz Łach
 • Aleksander Kołtun
 • Tadeusz Sędłak
 • Bronisław Piwko
 • Michał Jarszak
 • Jan Kudyba
 • Edmund Mielnicki
 • Marian Rosadziński
 • Andrzej Bazan
 • Tadeusz Kowalik
 • Roman Wyszyński
 • Edward Niedźwiedź
 • Władysław Mandziuk
 • Bolesław Baraniak
 • Tadeusz Pliżga
 • Jan Buczak
 • Jan Bil
 • Tadeusz Szabat
 • Eugeniusz Szust
 • Henryk Łach
 • Kazimierz Olszewski
 • Julian Derkacz – pierwszy kapelmistrz.

Orkiestra jest bardzo ważnym elementem życia naszego miasta i gminy. Niezmiennie od trzydziestu lat dźwięki muzyki w jej wykonaniu podnoszą prestiż i nadają szczególny wymiar wydarzeniom, które odbywają się z jej udziałem, a nam słuchaczom, dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń.          

Możesz również polubić…

Skip to content