ALEJA MISTRZÓW POLSKIEJ ILUSTRACJI

„Aleja Mistrzów Polskiej Ilustracji” upamiętnia wybitnych polskich artystów, twórców i kontynuatorów polskiej szkoły ilustracji, którzy od 1984 roku przyjeżdżają do Krasnobrodu na Ogólnopolskie Plenery Ilustratorów organizowane z inicjatywy Marii Grażyny Szpyry, wieloletniej dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu.
Plenery są dla ilustratorów miejscem inspiracji, konfrontacji, międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i integracji, dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury okazją do wzbogacania powstającej tu kolekcji, a dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy – możliwością spotkania ze sztuką i jej twórcami.
Wystawy poplenerowe wraz z towarzyszącymi im wydawnictwami prezentowane są w kraju i za granicą.
„Aleja Mistrzów Polskiej Ilustracji” to inicjatywa władz samorządowych Krasnobrodu realizowana z okazji 450-lecia Krasnobrodu.
Otwarcia Alei dokonano 6 września 2023 roku. W następnych latach Aleja wzbogacana będzie o nazwiska kolejnych artystów.

Możesz również polubić…

Skip to content