„ECO – OGRODY” – WARSZTATY EKOLOGICZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania „Eko-ogrodów” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów zostaną omówione zasady projektowania Eko – ogrodów z uwzględnieniem m.in. warunków naturalnych, układu funkcjonalno – przestrzennego działki, wymagań klimatycznych, pielęgnacyjnych i glebowych, doboru materiału siewnego a także stereotypy i błędy w stosowaniu niektórych gatunków roślin
Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” tj. mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Przewidywana liczba uczestników każdego warsztatu to 20 osób.
Rekrutacja uczestników jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej – aby zapisać się na warsztat należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.
Terminy zgłoszeń określone zostały w poniższym harmonogramie.
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
https://www.lgdnaszeroztocze.pl/…/warsztaty…/

Możesz również polubić…

Skip to content