Złote Gody w Krasnobrodzie

 

Jubileusz Złotych Godów

W dniu 28 grudnia 2017r. w Krasnobrodzie odbyła się niecodzienna uroczystość. W tym dniu odbył się bowiem Jubileusz Złotych Godów zorganizowany dla 21 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Krasnobród:

Oto dostojni Jubilaci z poszczególnych miejscowości:

Dominikanówka
Maria i Eugeniusz Kawka

Hutki
Janina i Bernard Renka
Wanda i Henryk Zawiślak

Hutków
Teresa i Czesław Kita

Krasnobród
Teresa i Jan Gontarz
Teresa i Józef Kawalec
Krystyna i Stanisław Kłyż
Stefania i Piotr Macikiewicz
Krystyna i Tadeusz Maruszak

Majdan Mały
Jadwiga i Bolesław Kulas
Teresa i Edward Smoląg

Majdan Wielki
Czesława i Jan Deryło
Marianna i Jan Kawalec
Czesława i Lech Michalski
Ewa i Jan Tytuła

Potok-Senderki
Regina i Stanisław Cisek

Zielone
Maria i Tadeusz Biela
Irena i Stanisław Dziura
Krystyna i Jan Najda
Jadwiga i Józef Nizio
Krystyna i Tadeusz Tyrka

      Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie odprawioną przez ks. prałata Eugeniusza Derdziuka – proboszcza miejscowej parafii, który wygłosił także homilię. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, Zastępca Burmistrza Janusz Oś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Roland Wyrostkiewicz oraz rodziny dostojnych Jubilatów.
Podczas Mszy Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, a na jej zakończenie otrzymali dyplomy gratulacyjne od ks. biskupa Mariana Rojka – ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Proboszcza krasnobrodzkiej parafii.
Dalsze uroczystości miały miejsce w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W pierwszej części kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczuk powitała przybyłych na uroczystość. Następnie małżonkowie obchodzący ten szczególny jubileusz, trzymając się za ręce podziękowali sobie za wspólnie przeżyte 50 lat.
Potem przyszedł czas na wręczenie odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczył Jubilatom Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Jubilaci otrzymali także z rąk Zastępcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia listy gratulacyjne oraz kwiaty, które wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Roland Wyrostkiewicz. Następnie Burmistrz Krasnobrodu wygłosił przemówienie okolicznościowe. Po nim przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Na zakończenie części oficjalnej młodzież z Koła Teatralnego „Babiniec” działającego przy Krasnobrodzkim Domu Kultury pod opieką p. Marioli Kaweckiej oraz solistki uczęszczające na zajęcia wokalne do p. Anety Krupy zaprezentowały ciekawą i wzruszającą część artystyczną skierowaną do czcigodnych Jubilatów. Młodzież wystąpiła w składzie: Karolina Smoluch, Kamila Powroźnik, Julia Piechowiak, Kamila Tytuła, Gabriela Szpyra, Weronika Osuch, Gabriela Dobek, Wiktoria Fila, oraz Marta Szykuła.
Dla swoich dziadków i pozostałych Jubilatów zatańczyła także Ewa Tyrka, która uczęszcza na zajęcia tańca nowoczesnego, prowadzone w KDK przez p. Anetę Lechowicz. Swoim występem program ubogacili też instruktorzy Aneta Krupa (wokal) i Jarosław Monastyrski (gitara).
Na zakończenie odbył się poczęstunek dla wszystkich zebranych. Zanim jednak Jubilaci i zaproszeni goście przystąpili do degustacji wzniesiono toast lampką szampana i wspólnie odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji powyższego jubileuszu, w szczególności Pani Dyrektor Marioli Czapla i pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury wymienionym wyżej oraz Marzenie Mazurek i Jarosławowi Monastyrskiemu, pracownikom Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie: Małgorzacie Grodzkiej, Joannie Nizio, Marzenie Chwedorowicz, Piotrowi Garbuli i Sylwestrowi Lizutowi.
Dziękuję także Zespołowi Folklorystycznemu „Wójtowianie” z Krasnobrodu: paniom – Alicji Parkitny (kierownik zespołu), Alicji Olszewskiej, Alinie Słota, Wiesławie Dąbrowskiej, Elżbiecie Piela, Wandzie Sachajko, Zofii Przytuła i panom: Mirosławowi Berlinowi i Bogusławowi Najda za umilanie spotkania muzyką i śpiewem. Nie zbrakło wspólnego śpiewania i tańców.
Uroczystość przebiegła w podniosłej, wzruszającej atmosferze oraz poczuciu radości ze wspólnego spotkania.

Agnieszka Adamczuk

 Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content