OBCHODY 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W 2021 roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak rok temu obchody tego święta w całej Polsce były skromniejsze niż zwykle, a programy ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa.
Tak też było i w Krasnobrodzie. Choć obchody były nieco bogatsze niż rok wcześniej, to jednak do programu sprzed czasu pandemii dużo jeszcze brakowało. Rozpoczęły się one w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił miejscowy proboszcz – ksiądz prałat dr Eugeniusz Derdziuk. Eucharystię poprzedził wykład wygłoszony przez historyka i politologa prof. dra hab. Marka Wierzbickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Pan Profesor pokrótce, w bardzo przystępny sposób, przedstawił sytuację społeczno-polityczną Polski z czasów przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja oraz opowiedział o uchwalonej w 1791 roku, pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku), nowoczesnej ustawie regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
W imieniu swoim i zgromadzonych w kościele wiernych, prelegentowi za wygłoszenie historycznego referatu podziękowali ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk oraz Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który do podziękowań dołączył album o Krasnobrodzie.
Po Mszy św. odbyło się złożenie wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Złożyły je delegacje szkół: Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie Elżbieta Działa wraz ze swoim zastępcą Krystyną Czapla, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata Kawałek i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbieta Zub oraz delegacja władz samorządowych Krasnobrodu w składzie: burmistrz Kazimierz Misztal, z-ca burmistrza Janusz Oś i radny Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Piotr Sachajko, któremu towarzyszył syn Franio – najmłodszy reprezentant lokalnej społeczności. Dla przypomnienia – w czasie przed pandemią wiązanki składało około 20 różnych delegacji.
W dalszym ciągu niezbędnym elementem umożliwiającym poruszanie się w przestrzeni publicznej są maski, stąd też wszyscy, zarówno uczestnicy Mszy św. w kościele (ograniczenia ilości osób do 1 osoby na 15 m2), jak i składający wiązanki, brali udział w uroczystościach mając zasłonięte nosy i usta.
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Krasnobrodzki Dom Kultury przygotował i nagrał program słowno-muzyczny, który został udostępniony 3 maja na kanale YouTube KDK. Program rozpoczyna się od okolicznościowego przemówienia, które wygłosił włodarz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
W programie wystąpiły także dzieci – uczestnicy zajęć prowadzonych przez KDK w formie online: Agata Włodarczyk, Aleksandra Tabała, Julia Skiba, Martyna Bucior, Martyna Bełz (recytacje), Patryk Włodarczyk, Kamil Małek, Bartłomiej Smoluch, Jagoda Skiba, Dawid Kwiatkowski (trąbka) i Krzysztof Zub (tenorhorn). Nagrań dokonano w KDK z stosowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
W związku z brakiem możliwości (ze względu na ograniczenia Covid-19) osobistego udziału zespołów w przygotowaniu programu, wykorzystano w nim nagrania występów Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej oraz zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” z roku 2018.
W przygotowanie programu zaangażowani byli instruktorzy KDK: Mariola Kawecka (opracowanie), Marzena Mazurek (scenografia), Mateusz Krawiec (przygotowanie instrumentalistów), Jarosław Monastyrski (montaż).
Tych, którzy jeszcze nie widzieli programu tego programu zachęcamy do jego obejrzenia pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=VH8SimGFGpA.
Mieszkańcom naszej lokalnej społeczności i wszystkim Polakom życzę, abyśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja mogli obchodzić już bardziej uroczyście, zgodnie z naszą wieloletnią tradycją.

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content