WERNISAŻ WYSTAWY „JULIUSZ SŁOWACKI – MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM”

W dniu 2 września 2021 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się wernisaż ogólnopolskiej wystawy ilustracji pt. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” Wystawa została zorganizowana przez KDK w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sztuki Wizualne”. Autorem i kuratorem projektu jest Maria Grażyna Szpyra, która od 40 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa).
Autorami ilustracji są wybitni artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi, wyróżniający się graficy.
Na wernisaż przybyli przedstawiciele miejscowych władz samorządowych – Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Mielniczek, sekretarz gminy Kazimierz Gęśla, przedstawiciele grona nauczycielskiego, mieszkańcy miasta i gminy oraz zespół folklorystyczny „Wójtowianie” który od wielu lat towarzyszy spotkaniom z ilustratorami.
W wernisażu uczestniczyli również goście spoza Krasnobrodu: artyści Maria Krenz, Henryk Szkutnik, Gabriela Łyko, Marek Rzeźniak z córkami – Agnieszką i Natalią oraz pracownicy, twórcy, animatorzy, miłośnicy kultury i sztuki: Stanisław Rudy – były wieloletni dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, współtwórca „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, Bogdan Szyszka – pedagog, regionalista, dr n. humanistycznych z małżonką, Małgorzata Trojanowska, Irena Domańska-Łuczka i Teresa Bodys wraz z prezesem Elżbietą Gnyp z Zamojskiego Towarzystwa „Renesans”, Stanisław Orłowski z małżonką – artysta fotografik, członek założyciel i członek honorowy Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, Klaudia i Jerzy Kuśnierzowie – archeolodzy z Muzeum Zamojskiego, Ewa Dąbska – regionalistka, Barbara Kotyła – poetka, Stanisława Igras – miłośnik sztuki i przyjaciel artystów, Eliza Leszczyńska-Pieniak – autorka tekstów o sztuce i książki o polskich ilustratorach, Wiesława Kubów – dyrektor GOK w Łukowej,  dr hab. Marek Blaszke – prawnik, filozof,
profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Anna Puszcz – dyrektor zaprzyjaźnionej z ilustratorami Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim, gdzie prezentowane są przygotowane przez KDK wystawy i inni.
Szczególnymi gośćmi wernisażu byli autorzy prac: Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Elżbieta Wasiuczyńska, którzy uczestniczyli w odbywającym się w tym czasie XV Ogólnopolskim Plenerze Ilustratorów oraz Elżbieta Gnyp z Zamościa.
Gości powitała dyrektor KDK Mariola Czapla, która przedstawiła założenia projektu, a wystawę, jej twórców oraz towarzyszący przedsięwzięciu album zaprezentowała autorka projektu Maria Grażyna Szpyra. Następnie burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal podziękował autorce projektu, ilustratorom oraz dyrektorowi i pracownikom KDK za zaangażowanie i wkład pracy w realizację tego przedsięwzięcia. Do podziękowań dołączone były kwiaty, katalog wystawy oraz album o Krasnobrodzie.
Z okazji odbywającego się w tym czasie XV Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów, Burmistrz wręczył Pani Marii Grażynie Szpyrze okolicznościowy grawerton w podziękowaniu za „zorganizowanie piętnastu edycji Ogólnopolskich Plenerów Ilustratorów w Krasnobrodzie i towarzyszących im ogólnopolskich wystaw ilustracji oraz za promowanie Krasnobrodu poprzez sztukę”.
Należy dodać, że plenery ilustratorów odbywają się w Krasnobrodzie, z inicjatywy Marii Grażyny Szpyry od 1984 roku, przez ostatnich 15 lat organizowane są we współpracy z KDK. Dla artystów są miejscem inspiracji, konfrontacji i wymiany doświadczeń, a dla Krasnobrodu źródłem powstającej kolekcji ilustracji i promocji miasta.
Były również podziękowania od autorów ilustracji, m.in. Elżbieta Gnyp wyraziła słowa uznania i pogratulowała autorce i kuratorowi projektu oraz dyrekcji i pracownikom KDK, pięknej wystawy i katalogu.
Po zakończeniu oficjalnej części był poczęstunek i koncert zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”.

Wystawa ilustracji do utworów J. Słowackiego powstawała przez kilkanaście lat, od 2007 roku, kiedy to w związku ze zbliżającą się wówczas 200. rocznicą urodzin i 160. Rocznicą śmierci poety, jedną z edycji pleneru poświęcono jego twórczości. Kierownictwo artystyczne nad tym wydarzeniem objął znakomity artysta Janusz Stanny. W efekcie pleneru powstał zestaw ilustracji, który przez następne lata poszerzany był o dzieła kolejnych, ważnych dla tej dziedziny sztuki twórców – w sumie na wystawie zgromadzono blisko 100 prac autorstwa 45 artystów. Artystów inspirowały zarówno znane, jak i mniej znane utwory Słowackiego, m. in. dramaty: Kordian, Balladyna, Mazepa, Lilla Weneda, Fantazy, Sen srebrny Salomei, Maria Stuart, Ksiądz Marek, Książę Niezłomny, poematy: Ojciec zadżumionych, Anhelli, Godzina myśli, W Szwajcarii, Król duch, liryki: Hymn o zachodzie słońca, Grób Agamemnona, W pamiętniku Zofii Bobrówny, Rozłączenie, Duma o Wacławie Rzewuskim, Listy do matki, a także sama postać poety i patrioty, jednego z najwybitniejszych europejskich romantyków.
Wystawie towarzyszy katalog, wydany w formie albumu (format A4, 96 stron, szyty nićmi, oprawa twarda, nakład 2000 egz.), który został tak pomyślany, aby mógł funkcjonować jako wydawnictwo samodzielne, niezależnie od wystawy. Wstęp napisał prof. Jarosław Ławski z Uniwersytetu Białostockiego – znawca i badacz twórczości Juliusza Słowackiego. Projekt graficzny wykonał Bogusław Orliński – malarz, ilustrator, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, wieloletni redaktor graficzny w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia. Koncepcję albumu opracowała i redakcją merytoryczną publikacji zajęła się Maria Grażyna Szpyra, która za całokształt działań w dziedzinie upowszechniania kultury otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Wysoki poziom edytorsko-artystyczny albumu docenili artyści, a także specjaliści zajmujący się sztuką i literaturą, do których został wysłany – do KDK napłynęło z całej Polski wiele słów uznania i gratulacje za publikację.
Wystawa w KDK będzie prezentowana do końca października, potem planowane są kolejne pokazy na terenie Polski.

Patronat medialny nad projektem objęli: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Kronika Tygodnia i Gazeta Krasnobrodzka.

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” był tematem rozmowy redaktor Agnieszki Krawiec z autorką projektu Marią Grażyną Szpyrą, nadanej przez Radio Lublin w przeddzień wernisażu. Materiał z wernisażu i informację o projekcie nagrała również TVP 3 Lublin, który został wyemitowany w niedzielę 5 września w „Panoramie Lubelskiej” (3.30 min) .

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Galeria

Może Ci się również spodoba

Skip to content