JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 25 maja 2023 r. w Krasnobrodzie odbyła się piękna uroczystość Jubileuszu Złotych Godów 16 par małżeńskich z terenu Gminy Krasnobród, które zawarły małżeństwo w 1972 r.
i wspólnie przeżyły ponad 50 lat życia.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie odprawioną przez ks. prałata Eugeniusza Derdziuka – proboszcza miejscowej parafii i ks. Mariusza Molendy – proboszcza parafii p.w. Michała Archanioła w Zubowicach, który modlił się m.in. w intencji swoich rodziców, jednych z Jubilatów. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Radosław Cios-Mairot, a także rodziny dostojnych Jubilatów. Podczas Mszy Jubilaci odnowili swoją przysięgę małżeńską.
Po Mszy Św. przyszedł czas na wręczenie odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wraz z listami gratulacyjnymi wręczał Jubilatom Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Były kwiaty, które wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Radosław Cios-Mairot oraz dyplomy od Ks. Biskupa Mariana Rojka wręczane przez ks. dr Eugeniusza Derdziuka. Na koniec tej części uroczystości wykonano pamiątkowe wspólne zdjęcie.
Na dalsze świętowanie Jubilaci zostali zaproszeni do Restauracji „Dominikańska”
w Krasnobrodzie, gdzie miały miejsce życzenia od Burmistrza Krasnobrodu i władz samorządowych, uroczysty toast lampką szampana i wspólne odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”.
Następnie młodzież z kółek działających przy Krasnobrodzkim Domu Kultury wykonała piękny montaż słowno-muzyczny przeplatany wierszami, życzeniami i piosenkami. Nie zabrakło uśmiechu
i łez wzruszenia, a oklaskom nie było końca. Wystąpiły : Ola Tabała, Magdalena Maruszak, Kinga Cisek, Agata Włodarczyk i Iga Piotrowska, przygotowane pod okiem P. Marioli Kaweckiej i Anety Krupy, przy nagłośnieniu przygotowanym przez P. Jarosława Monastyrskiego
Na zakończenie przyszedł czas na poczęstunek dla wszystkich zebranych i degustację pysznego tortu. Jubilaci mieli okazje powspominać, porozmawiać i poopowiadać o wspólnych przeżyciach.
Bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim Jubilatom, którzy przybyli na uroczystość, księżom proboszczom za odprawioną w Ich intencji Mszę św., pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury, w tym P. Marzenie Mazurek za pomoc i wykonanie zdjęć z uroczystości oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie: P. Iwonie Kurantowicz, P. Marzenie Chwedorowicz i P. Karolinie Truszkowskiej za pomoc w przeprowadzeniu ceremonii dekoracji
Dzięki zaangażowaniu wielu osób w szczególności Pani Agnieszki Adamczuk – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie, która przygotowała program całej uroczystości, przebiegła ona w podniosłej i wzruszającej atmosferze oraz poczuciu radości ze wspólnego spotkania.
Oto dostojni Jubilaci:
1/ Bogusława i Józefat Buzun z Krasnobrodu
2/ Lucyna i Jan Czapla z Wólki Husińskiej
3/ Elżbieta i Stanisław Dominik z Krasnobrodu
4/ Zofia i Tadeusz Druzd z Krasnobrodu
5/ Jerzy i Janina Fila z Hutek
6/ Teresa i Jan Gałan z Grabnika
7/ Alina i Czesław Gontarz z Nowej Wsi
8/ Helena i Aleksander Grela z Hutkowa
9/ Marianna i Bernard Grela z Hutkowa
10/ Zofia i Józef Greszta z Krasnobrodu
11/ Barbara i Tadeusz Kurantowicz z Krasnobrodu
12/ Henryka i Marian Kusztykiewicz z Hutek
13/ Maria i Stanisław Molenda z Majdanu Wielkiego
14/ Teresa i Tadeusz Pardus ze Starej Huty
15/ Elżbieta i Stanisław Wyszyńscy z Krasnobrodu
16/ Jadwiga i Stanisław Żuk z Szuru

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content