ZWIĘKSZONE DOFINANSOWANIE NA WINDĘ DLA KDK

W dn. 12.03.2024 r. Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymał informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa dźwigu -windy zewnętrznej. Projekt polega na zapewnieniu wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych wejścia do budynku. W ramach realizacji projektu planujemy dostawę i montaż platformy przyściennej przy głównym wejściu do budynku, która umożliwi dostęp do wszystkich pomieszczeń, na poszczególnych poziomach obiektu. Krasnobrodzki Dom Kultury posiada bariery architektoniczne, które zostaną zniwelowane dzięki realizacji zadania.
Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Krasnobrodzki Dom Kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i spełnienie wymogów dostępności poprzez budowę
zewnętrznej windy. Celem zadania jest zniwelowanie barier architektonicznych Krasnobrodzkiego Dom Kultury. Od głównego wejścia znajdują się schody uniemożliwiające wejście osobom niepełnosprawnym, również wejście od tyłu posiada schody uniemożliwiające wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. Planowane do realizacji przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na dostępność usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.
Wartość dofinansowania 150 000,00
Całkowity koszt projektu ponad 350 000,00

Możesz również polubić…

Skip to content