JULIUSZ SŁOWACKI W ILUSTRACJACH

Prace składające się na wystawę są plonem Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów zorganizowanych w 2008 roku przez Krasnobrodzki Dom Kultury i Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie z okazji 200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego.
Autorami prac są wybitni polscy ilustratorzy, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi wyróżniający się artyści: Janusz Stanny, Zdzisław Witwicki, Andrzej Heidrich, Elżbieta Gaudasińska, Tomasz Borowski, Krystyna Michałowska, Rafał Strent, Mieczysław Wasilewski, Marian Nowiński, Wanda i Bogusław Orlińscy, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Leszek Ołdak, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Maria Sołtyk, Elżbieta Wasiuczyńska, Artur Gołębiowski, Zbigniew Kołaczek, Hanna Grodzka-Nowak, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Halina i Bartłomiej Kuźniccy, Mikołaj Kamler, Zuzanna Orlińska, Anna Sędziwy, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Halina Zakrzewska-Zaleska, Jowita Płoszajska i Irena Łakomiec-Kamińska.
Wystawa ma na celu popularyzację postaci i twórczości Juliusza Słowackiego – wielkiego Polaka, jednego z najwybitniejszych romantyków europejskich, człowieka o postępowych poglądach i gorącego patrioty, zachęcenie do czytania, ułatwienie zrozumienia trudnych utworów poety poprzez siłę oddziaływania ilustracji oraz pokazanie współczesnych interpretacji plastycznych jego dzieł.
Wernisaż wystawy w KDK miał miejsce 26 września 2011r.

Możesz również polubić…

Skip to content