Wernisaż ogólnopolskiej wystawy „Wisła w ilustracjach”

Heidrich Andrzej Płynie Wisła płynieKrólowa rzek polskich była tematem wystawy, której wernisaż odbył się w dniu 31 sierpnia br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Ogólnopolska wystawa pt. „Wisła w ilustracjach” została przygotowana w związku ogłoszeniem przez sejm RP roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły.
Wernisaż rozpoczął się piosenką „Wisło moja, Wisło stara”, którą zaśpiewały panie z zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”. Potem było powitanie wszystkich uczestników spotkania, którego dokonała dyrektor KDK. Wśród nich były władze samorządowe Krasnobrodu – burmistrz Kazimierz Misztal, doradca burmistrza Janusz Oś i radna Rady Miejskiej Bernadeta Borek, a także goście spoza naszego miasta – dr Piotr Kondraciuk – z-ca dyrektora Muzeum Zamojskiego, Elżbieta Gnyp – prezes Zamojskiego Towarzystwa „Renesans” wraz z innymi członkiniami towarzystwa – sekretarzem Małgorzatą Trojanowską i Teresą Bodys. Podczas wernisażu środowisko artystów plastyków naszego regionu reprezentowali także Bogusław Bodes i Maria Krenz. Byli też goście z Warszawy, Lublina i innych miejscowości oraz mieszkańcy Krasnobrodu i wspomniany już zespół „Wójtowianie”. Szczególnymi gośćmi, a jednocześnie współtwórcami tego spotkania byli ilustratorzy – uczestnicy XII Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów, które odbywały się w tym czasie w Krasnobrodzie, a wśród nich autorzy prezentowanych na wystawie prac oraz Maria Grażyna Szpyra – inicjatorka i organizatorka ogólnopolskich plenerów i warsztatów ilustratorów, autorka i kurator wielu projektów, od wielu lat współpracująca z KDK w zakresie popularyzacji polskiej ilustracji i jej twórców. Po powitaniu głos zabrała Maria Grażyna Szpyra – autorka i kurator realizacji projektu obejmującego warsztaty i wystawę na temat Wisły, która opowiedziała o tym, realizowanym od ponad roku, przedsięwzięciu. Poinformowała też, że krasnobrodzka wystawa jest wydarzeniem, które zostało włączone do ogólnopolskiego programu obchodów Roku Rzeki Wisły. W dalszej części spotkania była kolejna piosenka o Wiśle, tym razem była to znana wszystkim „Płynie Wisła płynie”, którą wraz z zespołem „Wójtowianie” nucili także uczestnicy wernisażu. Następnie głos zabrał gospodarz miasta – burmistrz Kazimierz Misztal, który wręczając kwiaty podziękował Marii Grażynie Szpyra oraz artystom ilustratorom za piękną wystawę oraz przyjazd do naszego miasta, a także za ich działalność artystyczną, która poprzez wystawy promuje Krasnobród w całym kraju. W imieniu autorów prac głos zabrała Elżbieta Wasiuczyńska, która podziękowała gospodarzom miasta i organizatorom warsztatów za gościnność i miłą, rodzinną atmosferę podczas pobytu w Krasnobrodzie. Po oficjalnej części wernisażu był czas na podziwiane prac, rozmowy z ilustratorami i innymi uczestnikami spotkania oraz na słodki poczęstunek. W tym czasie rozbrzmiewały piękne piosenki w wykonaniu „Wójtowian”.

Mariola Czapla

Wystawa „Wisła w ilustracjach”

Ogólnopolska wystawa pt. „Wisła w ilustracjach” została przygotowana w związku obchodzonym w roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. Na wystawie zaprezentowano 80 prac 24 wybitnych artystów z całej Polski. Autorzy prac to laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: J. Wilkoń, A. Heidrich, T. Wilbik, K. Michałowska, B. Orliński, M. Wasilewski, E. Gaudasińska, T. Borowski, H. Grodzka-Nowak, J. Marcolla, E. Wasiuczyńska, L. Ołdak, K. Stanny, A. Sędziwy, J. Jung, A. Żelewska, A. Michalska-Szwagierczak, A. Gołębiowski, S. Ożóg, D. Kowalski, W. Kołyszko, Z. Kołaczek, A. Kucharska-Cybuch, F. Maśluszczak. Wystawa powstała po XI Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów zorganizowanych w 2016 roku w Krasnobrodzie. Do udziału w wystawie zaproszono również artystów, którzy nie uczestniczyli w tej edycji warsztatów, co zwiększyło możliwości interpretacji i wzbogaciło paletę dokonań formalnych.
Źródłem inspiracji dla twórców były teksty znanych poetów i pisarzy, podania, klechdy, legendy, średniowieczne kroniki, ważne wydarzenia z historii najnowszej oraz własne doświadczenia i przeżycia, często bardzo, bardzo osobiste…
Wśród prac zgromadzonych na wystawie można więc znaleźć ilustracje do wierszy m. in. Cz. Miłosza, J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego, J. Ficowskiego, J. Kiersta, T. Kubiaka, Cz. Janczarskiego, prozy M. Kuncewiczowej, znanych piosenek o Wiśle. Obok legend o początkach Wisły są ilustracje pokazujące zwyczaje i obrzędy (wianki, topienie Marzanny), florę i faunę terenów nadwiślańskich, czy skarby Wisły. Niektóre ilustracje nawiązują do tematu ekologii. Na wystawie nie zabrakło Kazimierza Jagiellończyka, za panowania którego Polska uzyskała dostęp do Bałtyku oraz J. Długosza, który w swoich Kronikach wiele miejsca poświęcił opisom Wisły i nadwiślańskim grodom. Wisła była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem niepodległości, stąd też z afirmacją piękna, legendami kontrastują obrazy z najnowszej historii Polski, np. tama na Wiśle we Włocławku.
Wystawa w Krasnobrodzkim Domu Kultury będzie czynna do końca września br. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Po pokazie w Krasnobrodzie wystawa będzie prezentowana w innych placówkach na terenie Polski, w tym również w galeriach leżących wzdłuż Wisły, m.in. w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

Organizatorzy

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content