Zapłonęły „Ogniska Niepodległości”

IMG 8765W przeddzień głównych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, tj. w sobotę 10 listopada 2018 roku mieszkańcy gminy Krasnobród zjednoczyli się, spotykając się o jednej godzinie w centrach swoich miejscowości (głównie przy remizach OSP) oraz w centrach osiedli Krasnobrodu, aby przy

rozpalonych Ogniskach Niepodległości wspólnie obchodzić, tę szczególną rocznicę.
Ogniska Niepodległości paliły się w godz. 19.18 – 20.18 w następujących miejscowościach: Dominikanówka, Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutków, Kaczórki, Majdan Mały, Majdan Wielki, Malewszczyzna, Nowa Wieś, Potok-Senderki, Stara Huta, Wólka Husińska, Zielone oraz na osiedlach Krasnobrodu: Podzamek, Podklasztor i Krasnobród – Centrum.

Ich program realizowany był według ustalonego scenariusza, który rozpoczynał się od powitania zebranych. Następnie było rozpalenie ogniska, którego dokonywali wspólnie najmłodszy i najstarszego uczestnik spotkania, a po nim odczytanie tekstu okolicznościowego, który specjalnie na okazję został napisany przez Adama Kałużę – historyka z wykształcenia i zamiłowania, wieloletniego nauczyciela i dyrektora szkoły w Krasnobrodzie (treść tekstu prezentujemy poniżej). Kolejnymi punktami programu było śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wspólne świętowanie, przy których bardzo pomocny był specjalnie w tym celu przygotowany śpiewnik. Warto podkreślić, że wszyscy zebrani przy ogniskach z zapałem i radością włączali się do wspólnych śpiewów.
Po oficjalnej części Ognisk Niepodległości była możliwość pieczenia kiełbasek i kontynuowania spotkań integracyjnych.
Ognisko Niepodległości dla osiedla Krasnobród Centrum odbyło się na plaży nad zalewem. Powitania licznie zebranych uczestników dokonał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który odczytał również okolicznościowy tekst. Zwracając się do mieszkańców Krasnobrodu i gości zachęcał do radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przy ognisku, ale przede wszystkim w tym szczególnym i niepowtarzalnym dniu 11 listopada 2018 roku.
Ognisko rozpalili – Grzegorz Sachajko przy asyście 2-letniej Blanki Monastyrskiej. Po zaśpiewaniu kilku pieśni patriotycznych wraz z uczestnikami ogniska, Burmistrz pożegnał się z nimi, aby pojechać do innych miejscowości i spotkać się z mieszkańcami gminy zgromadzonymi tam przy ogniskach.
Ogniska zorganizowane były dzięki zaangażowaniu sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedli oraz jednostek OSP z terenu gminy Krasnobród, które czuwały nad bezpieczeństwem przy rozpalaniu ognisk oraz i zagaszaniu. Swój udział w organizacji akcji „Ognisk Niepodległości” miały też Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zwierzyniec, które zabezpieczyły drewno na organizację ognisk w Krasnobrodzie, Podzamku i Podklasztorze.
Organizatorzy ognisk, którymi są Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację ognisk, a także ich uczestnikom, którzy tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów i aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Tekst pana Adama Kałuży czytany przy Ogniskach Niepodległości:

Rok 2018 dla naszej Ojczyzny, dla całego narodu polskiego, jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem w sposób bardzo uroczysty 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli.
W 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska rozdarta przez trzy sąsiednie Państwa, przestała istnieć jako państwo, wymazano ją z mapy Europy. Niegdyś wielki naród polski utracił na prawie półtora wieku, to co było dla niego najwyższą wartością. Utracił niepodległość.
Zaborcy, szczególnie Niemcy i Rosjanie robili wszystko, by zlikwidować polskość. Chcieli odebrać język polski, wyeliminować polską kulturę, pozbawić Polaków ziemi, uczynić z naszych rodaków ludność niższej kategorii realizując perfidne metody rusyfikacji i germanizacji.
Z utratą niepodległości nie godziły się patriotyczne warstwy ujarzmionego społeczeństwa polskiego. Stosowano różnorodne metody oporu przeciwko perfidnej polityce wynarodowienia, by nie utracić polskości. W czasie tej zaborczej gehenny, organizowano krwawo tłumione powstania zbrojne przeciwko zaborcy. Niestety wszystkie skończyły się klęską i brutalnymi restrykcjami: karą śmierci, zsyłką na Sybir, konfiskatą majątków, nałożonymi na Polaków karami finansowymi i różnymi innymi.
Naród polski nadal jednak trwał nie uległ wynarodowieniu. W kościołach, jedynych ostojach polskości modlono się o wojnę, ale o wojnę między zaborcami. Do takiej wojny doszło.
W 1914 roku wybuchła trwająca 4 lata pierwsza wojna światowa. Zaborcy znaleźli się po przeciwnych stronach frontu. Tę sytuację wykorzystali nasi ówcześni rodacy, prowadzeni przez wybitnych dowódców. Wojna ta przyniosła ziemiom polskim olbrzymie zniszczenia, Polacy musieli walczyć i ginąć w obcych armiach, ale dzięki temu, że tworzyli własne, polskie wojsko, czynnie walczące z zaborcą rosyjskim, a potem opierając się Niemcom, doprowadzili do zerwania kajdan niewoli.
Dnia 11 listopada 1918 roku Ojczyzna nasza zmartwychwstała. Wytęskniona, wyśniona, tak długo oczekiwana niepodległość powróciła.
Naszemu, aktualnemu pokoleniu, żyjącemu w całkowitej wolności, trudno sobie wyobrazić, czym było jej odzyskanie dla ówczesnych naszych rodaków, którzy zerwali kajdany wieloletniej niewoli. Było to w każdym razie wydarzenie najwyższej, nadrzędnej wartości.
Odzyskanie niepodległości, nie przyszło naszej Ojczyźnie samo, nikt tej wolności nam nie podarował. Za tę wolność przelano hektolitry polskiej krwi. Ziemia polska jest ta krwią obficie przesiąknięta. Zginęło setki tysięcy naszych rodaków. Krew ich nie poszła na marne. Dzięki tym znanym i nieznanym bohaterom, możemy dziś swobodnie żyć, rozwijać się w całkowicie wolnej i bezpiecznej Ojczyźnie.
Jednak naszym wielkim, patriotycznym obowiązkiem jest stała pamięć o tych bohaterach. Oni zginęli za nas.
Nie możemy nie oddawać należnego hołdu wybitnym naszym rodakom, którzy poświęcając wszystko dla Ojczyzny, poprowadzili niezliczone rzesze Polaków do walki na śmierć i życie.
Nie możemy nie oddawać hołdu takim patriotom jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty i wielu, wielu innych.
Jest to nasz patriotyczny obowiązek.
Obchodzimy aktualnie setną rocznicę odzyskania niepodległości. Powinniśmy się tym cieszyć, bo mamy tę wolność, możemy sami decydować o wszystkim co się dzieje w naszej Ojczyźnie. Ale mamy też obowiązek, by za wszelka cenę utrzymać posiadaną niepodległość.
Sami musimy o to zadbać i aby nie trzeba było za lat 100, 200 czy 300 obchodzić jakiegoś innego Święta Niepodległości.
A dzisiaj cieszmy się wszyscy i bądźmy dumni z tych naszych małych ojczyzn i wspólnej jednej Polski.

Galeria

Może Ci się również spodoba

Skip to content