Trwa nabór uczestników do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego

Jeszcze do końca czerwca czekamy na zgłoszenia uczestników do udziału XIII Ogólnopolskim Konkursie Organowym, który odbędzie się w dniach 26 – 28 sierpnia 2021 roku w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie w ramach Jubileuszowego XV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Asta”.

Tegoroczna edycja konkursu będzie realizowana przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Krasnobrodzki Dom Kultury z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Edukacja Artystyczna”. Stosowna umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i KDK została podpisana w dniu 14 maja br.
Całkowita wartość zadania to kwota 23 500,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – dofinansowanie z MKDNiS, 3 000,00 – środki pozyskane w ramach realizacji zadani i 5 500,00 zł – wkład własny KDK.

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzić będą wybitne autorytety świata muzyki organowej: prof. UMFC dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. dr hab. Andrzej Białko – Kierownik Katedry Organów AM w Krakowie, dr hab. Jadwiga Kowalska – KUL w Lublinie oraz
Józef Serafin – prof. em. UMFC w Warszawie i AM w Krakowie.

Na Laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego czekają atrakcyjne nagrody – zaproszenia do wykonania koncertów w kilku miejscowościach na terenie Polski oraz nagrody finansowe: Laureat I Nagrody – 3.000 zł, Laureat II Nagrody – 2.000 zł, Laureat III Nagrody – 1.000 zł.
Młodych organistów – uczniów szkół muzycznych i szkół organistowskich, do których adresowany jest konkurs, serdecznie zapraszamy do udziału w nim. Szczegóły zawarte są w regulaminie.

Projekt pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Możesz również polubić…

Skip to content