„JULIUSZ SŁOWACKI – MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM” – termin wystawy przedłużony do końca października – ZAPRASZAMY

Do końca października 2021 roku został przedłużony termin prezentowanej w Krasnobrodzkim Domu Kultury ogólnopolskiej wystawy ilustracji pt. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”. Wystawa została zorganizowana przez KDK w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sztuki Wizualne”. Autorem i kuratorem projektu jest Maria Grażyna Szpyra, która od 40 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa).
Autorami ilustracji są wybitni artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi, wyróżniający się graficy.
Na wystawie zgromadzono prawie sto ilustracji autorstwa 45 artystów do znanych i mniej znanych utworów Słowackiego – dramatów: Kordian, Balladyna, Mazepa, Lilla Weneda, Fantazy, Sen srebrny Salomei, Maria Stuart, Ksiądz Marek, Książę Niezłomny, poematów: Ojciec zadżumionych, Anhelli, Godzina myśli, W Szwajcarii, Król duch, liryk: Hymn o zachodzie słońca, Grób Agamemnona, W pamiętniku Zofii Bobrówny, Rozłączenie, Duma o Wacławie Rzewuskim, Listów do matki i inne. Artystów inspirowała również sama postać poety i patrioty, jednego z najwybitniejszych europejskich romantyków.
Wernisaż wystawy z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Krasnobrodu, z burmistrzem Kazimierzem Misztalem na czele, odbył się w dniu 2 września br. i zgromadził wielu miłośników sztuki – mieszkańców miasta i gminy, artystów, pracowników i animatorów kultury z Zamościa, Tomaszowa Lub., Łukowej, a nawet z Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim, gdzie prezentowane są przygotowane w Krasnobrodzkim Domu Kultury wystawy.
Szczególnymi uczestnikami wernisażu byli autorzy prac: Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Elżbieta Wasiuczyńska, którzy uczestniczyli w odbywającym się w tym czasie XV Ogólnopolskim Plenerze Ilustratorów oraz Elżbieta Gnyp z Zamościa.
Gości powitała dyrektor KDK Mariola Czapla, która przedstawiła założenia projektu, a wystawę, jej twórców oraz towarzyszący przedsięwzięciu album zaprezentowała autorka projektu Maria Grażyna Szpyra. Burmistrz Kazimierz Misztal podziękował ilustratorom, dyrektorowi i pracownikom KDK za zaangażowanie i wkład pracy w realizację tego zadania oraz autorce projektu Pani Marii Grażynie Szpyrze, której wręczył okolicznościowy grawerton jako podziękowanie za zorganizowanie, wspólnie z Krasnobrodzkim Domem Kultury, piętnastu edycji Ogólnopolskich Plenerów Ilustratorów w Krasnobrodzie i towarzyszących im ogólnopolskich wystaw ilustracji oraz za promowanie Krasnobrodu poprzez sztukę. Plenery są miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla twórców ilustracji, a dla Krasnobrodu źródłem powstającej kolekcji dzieł sztuki i promocji miasta.
Po zakończeniu oficjalnej części wernisażu i obejrzeniu wystawy odbył się koncert zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, który od wielu lat towarzyszy spotkaniom z ilustracją i jej twórcami.
Katalog towarzyszący wystawie, wydany w formie albumu (format A4, 96 stron, szyty nićmi, oprawa twarda, nakład 2000 egz.), został tak pomyślany, aby mógł funkcjonować jako wydawnictwo samodzielne, niezależnie od wystawy. Wstęp do katalogu napisał prof. Jarosław Ławski z Uniwersytetu Białostockiego – znawca i badacz twórczości Juliusza Słowackiego. Projekt graficzny wykonał Bogusław Orliński – malarz, ilustrator, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, wieloletni redaktor graficzny w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia. Koncepcję albumu opracowała i redakcją merytoryczną zajęła się Maria Grażyna Szpyra, która od wielu lat współpracuje z wybitnymi polskimi ilustratorami i KDK.
Wysoki poziom edytorsko-artystyczny albumu docenili artyści, a także specjaliści zajmujący się sztuką i literaturą, do których został wysłany – do KDK napłynęły z całej Polski gratulacje i wiele słów uznania za publikację.
Wystawa w KDK będzie prezentowana do końca października, potem planowane są kolejne pokazy na terenie Polski.

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Galeria – wernisaż wystawy

Możesz również polubić…

Skip to content