MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK im. Księdza Kazimierza Szwarlika BĘDZIN 2022 – ELIMINACJE REJONOWE w KRASNOBRODZIE

W sobotę 18 grudnia 2021 r. w Krasnobrodzki Dom Kultury odbędą się Eliminacje Rejonowe Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika – Będzin 2022.
Festiwal jest nie tylko wielkim wydarzeniem promującym młode talenty, ale również doskonałą okazją do przypomnienia i przybliżenia roli polskiej tradycji kolędowania.
Do krasnobrodzkich eliminacji zgłosiły się 22 podmioty wykonawcze, z których znaczną część stanowią soliści.
Po rocznej przerwie powracamy do przesłuchań na żywo, które rozpoczną się o godz. 10.00 i przeprowadzone będą z zastosowaniem norm i zasad reżimu sanitarnego oraz wszystkich obowiązujących zaleceń związanych z epidemią COVID 19.
W związku z powyższym, przed rozpoczęciem występu i po jego zakończeniu wykonawcy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu zgodnie z obowiązującym prawem.
Zwracamy się też z prośbą do uczestników o przyjazd na przesłuchania w wyznaczonych godzinach.
Jeśli względy epidemiologiczne uniemożliwią organizację eliminacji w formie przesłuchań na żywo, wówczas może być zastosowana forma zdalna lub hybrydowa – oceniane będą prezentacje zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w punkcie 4 regulaminu festiwalowego.
Wyniki eliminacji będą podane na stronie Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Facebooku.
Laureaci krasnobrodzkich przesłuchań będą reprezentowali nasz region w przesłuchaniach finałowych, które odbędą się w dniach 13-15.01.2022 roku w Będzinie.
Uczestnictwo w przesłuchaniach jest równoznaczne ze zgodę na wykorzystanie przez KDK wizerunku medialnego – upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w celach sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.

Możesz również polubić…

Skip to content