Scena mobilna jest już na wyposażeniu KDK

Zaplecze sprzętowe Krasnobrodzkiego Domu Kultury wzbogaciło się o bardzo ważne i długo oczekiwane wyposażenie do organizacji wydarzeń plenerowych, jakim jest scena mobilna.
W dzień po Mikołajkach, tj. 7 grudnia 2021 roku dokonano odbioru zadania pn. „Dostawa sceny mobilnej dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury”. Jego wykonawcą była firma ALSPAW Sp. z o. o z Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt zadania to 120 204,21 zł brutto.
Scena mobilna zakupiona przez KDK ma podnoszony dach o kształcie łukowym i jest umocowana na przyczepie, która może być ciągnięta przez pojazdy wyposażone w hak. Dzięki temu jej transport nie wymaga dużego zaangażowania sprzętowego. Powierzchnia sceny to 48 m2 (8 m x 6 m) i wysokość – 5 m. Na jej wyposażeniu są barierki ochronne, schody z poręczami (2 kpl.), siatki na tył i boki sceny, maskownica (plandeka na dół sceny) oraz skrzydła dźwiękowe z podestami na sprzęt nagłośnieniowy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym (np. manualno-hydrauliczne podnoszenie dachu), scena jest łatwa w obsłudze. Do jej montażu wystarczą 2 osoby. Ważny jest również to, że cały proces przygotowania sceny nie wymaga pracy na wysokościach.
Zakupu sceny dokonano w ramach projektu pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze – zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” dofinansowanego z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura domów kultury”. Zgodnie z zawartą umową wkład finansowy MKDNiS wynosi 43,33 % całkowitej wartości zadania, tj. 52 084,49 zł.
Dokonanie tego zakupu nie byłoby możliwe bez znaczącego udziału finansowego Gminy Krasnobród w wysokości 58 119,72 zł oraz wsparcia finansowego firmy Rodowita z Roztocza, która przeznaczyła na ten cel 10 000,00 zł.
Odbiór sceny połączony był z przeszkoleniem osób, które będą zajmowały się jej obsługą – jej rozkładaniem i składaniem. Choć warunki podczas szkolenia nie były sprzyjające (zaśnieżony teren i niskie temperatury), to szkolenie przebiegło pomyślnie.
Scena mobilna pozwoli rozszerzyć oraz zwiększyć atrakcyjność oferty kulturalnej w Krasnobrodzie i innych miejscowościach gminy, a także usprawnić przygotowania do wydarzeń i edukacji kulturalnej.
Choć na pierwsze wykorzystanie sceny podczas imprezy zapewne trzeba będzie trochę poczekać, to bardzo cieszymy się z naszego zakupu.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania – mieli swój udział w przygotowaniu wniosku, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu wsparli go finansowo.
Dziękuję Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Burmistrzowi Krasnobrodu i Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie oraz Właścicielom firmy Rodowita z Roztocza.Mariola Czapla

Zadanie pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze – zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Możesz również polubić…

Skip to content