„NIEZWYKLE ZWYKLI LUDZIE ŚWIĘCI W ILUSTRACJACH” – WYSTAWA CZYNNA DO KOŃCA LISTOPADA

                Blisko 150 ilustracji prezentujących sylwetki świętych autorstwa 45 wybitnych polskich artystów można oglądać w Krasnobrodzkim Domu Kultury.       

Prezentacja Ogólnopolskiej wystawy pt. „Niezwykle zwykli ludzie. Święci w ilustracjach” zrealizowanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Sztuki wizualne” została przedłużona do końca listopada 2023 roku.  

            Człowiek w każdym czasie potrzebuje wzorców osobowych. Ta potrzeba była zawsze, ale teraz – w czasach niezwykłego tempa życia i rozwoju technicznego oraz otwarcia się na inne kultury – nasila się znacząco. (…)

            Postać świętego to postać kogoś spośród nas; kogoś, kto osiągnął zbawienie i jest w bliskiej obecności Pana Boga. Równocześnie w stopniu heroicznym w swoim życiu zrealizował i ukazał jakąś wartość religijną czy ogólnoludzką godną naśladowania.

            Święci to ludzie z krwi i kości, często tak jak my borykający się ze swoimi słabościami i ograniczeniami. Jednak są również owładnięci miłością wartości najwyższych, nie tylko religijnych, które to ideały często poświadczali własnym życiem. Są ludźmi trudu, ofiary i ostatecznego zwycięstwa. Są ludźmi sprawdzonymi w zmaganiu się z przeciwnościami życia i poświęcenia w służbie Bogu, człowiekowi i szeroko rozumianemu światu. Tym bardziej takie przykłady pociągają i często znajdują wśród społeczeństwa swoich naśladowców. Są autentycznymi humanistami i wyzwaniem ku budowaniu lepszego świata oraz przyjaznych relacji międzyludzkich” – ze wstępu ks. dra Piotra Mierzwy do katalogu „Niezwykle zwykli ludzie. Święci w ilustracjach”.

„Niezwykle zwykli ludzie. Święci w ilustracjach”

            Celem projektu pn. „Niezwykle zwykli ludzie. Święci w ilustracjach” jest prezentacja dorobku polskich ilustratorów, ilustracji jako dzieła i dziedziny sztuki, kierunków i trendów jej rozwoju oraz pokazanie różnorodności rozwiązań plastycznych w interpretacji wspólnego tematu na przykładzie świętych.

            Projekt ma też na celu przywołanie pamięci o świętych, których obecność współtworzyła historię Kościoła i historię sztuki sakralnej, promowanie poprzez sztukę wzorców osobowych i trwałych wartości.

            Prace składające się na wystawę powstały po ogólnopolskim plenerze ilustratorów, zorganizowanym w 2010 roku pod kierownictwem artystycznym Janusza Stannego i opieką merytoryczną ks. dra Piotra Mierzwy, którego tematem przewodnim były sylwetki świętych.

            Przez następne lata zestaw wzbogacany był o dzieła kolejnych, ważnych dla tej dziedziny sztuki twórców, dołączono też do niego prace ze zbiorów KDK z poprzednich edycji pleneru, m. in. z projektu „Chrzest Polski w ilustracjach”.

            Autorami są wybitni polscy ilustratorzy, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: Monika Chrabąszcz-Tarkowska, Marcin Bruchnalski, Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Małgorzata Flis, Elżbieta Gaudasińska, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Andrzej Heidrich, Mikołaj Kamler, Jolanta Kolary, Zbigniew Kołaczek, Wojciech Kołyszko, Magdalena Kozieł-Nowak, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Adam Kurłowicz, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Dorota Łoskot-Cichocka, Karin Majdowska, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Michałowska, Weronika Naszarkowska-Multanowska, Marian Nowiński, Wanda Orlińska, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Jola Richter-Magnuszewska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Rafał Strent, Henryk Szkutnik, Jerzy Jan Tomaszek, Mieczysław Wasilewski, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Józef Wilkoń, Magdalena Wosik, Halina Zakrzewska-Zaleska. W sumie na wystawie pokazanych jest blisko 150 prac 45 twórców.

            Artyści sięgnęli do wzorców religijnych mających szeroki oddźwięk w kulturze nie tylko Polski i Europy, ale i całego świata. Wśród prezentowanych na wystawie ilustracji znajdują się sylwetki takich świętych jak:

  • święci z Polski: św. Wojciech, św. Stanisław, św. Jacek, św. Jadwiga Królowa, św. Kinga, św. Kazimierz, św. Stanisław Kostka, św. Brat Albert, św. Edyta Stein, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II;
  • święci z całej Europy: św. Benedykt, św. Cyryl i św. Metody, św. Antoni Padewski, św. Franciszek z Asyżu, św. Klara, św. Patryk, św. Katarzyna Bolońska, św. Jan Nepomucen, św. Rita, św. Agata;
  • święci z całego świata: św. Jerzy i św. Mikołaj – łączący wschód z zachodem, św. Matka Teresa z Kalkuty,
  • święci znani z kart biblijnych: św. Rodzina, Najświętsza Maryja Panna, św. Józef, św. Joachim i św. Anna – dziadkowie Jezusa, św. Jan Chrzciciel, św. Piotr i św. Paweł, św. Juda Tadeusz, Ewangeliści: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan, św. Weronika, św. Magdalena;
  • święci znani z historii Kościoła: św. Hieronim, św. Augustyn, św. Krzysztof, św. Teresa z Ávili, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych.

            Wystawie towarzyszy katalog wydany w formie albumowej – format A4, oprawa twarda, objętość 96 stron,

  • redakcja: Maria Grażyna S z p y r a,
  • wstęp: ks. dr Piotr  M i e r z w a, od wielu lat współpracujący z realizatorami projektu,

Krystyna L i p k a – S z t a r b a ł ł o, ilustratorka, laureatka wielu nagród krajowych i zagranicznych, kurator polskich prezentacji narodowych we Frankfurcie i Bolonii.

  • projekt okładki: prof. Mieczysław W a s i l e w s k i

            Autorką i kuratorem całego projektu jest Maria Grażyna S z p y r a, która od 40 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa).

            Po prezentacji w KDK planowane są kolejne pokazy w galeriach i placówkach kultury na terenie Polski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Sztuki wizualne”

Wernisaż

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content