Nabór na stanowiska pracy w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Krasnobrodzki Dom Kultury ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiskach: 1) instruktor ds. muzyki, specjalność – wokal, 2) instruktor tańca nowoczesnego.

Szczegóły poniżej.

OGŁOSZENIE
Nabór na stanowiska pracy w Krasnobrodzkim Domu Kultury
Krasnobrodzki Dom Kultury ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiskach:

I. ISTRUKTOR DS. MUZYKI, specjalność – wokal
Opis stanowiska:
1. Prowadzenie stałych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach kół zainteresowań:
a) Zajęcia wokalne i wokalno-instrumentalne z solistami
b) Zajęcia wokalne i wokalno-instrumentalne w ramach zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych
2. Przygotowywanie uczestników zajęć do udziału w konkursach i przeglądach piosenki, pokazach, festynach.
3. Organizowanie działalności kulturalnej
a) przygotowywanie imprez kulturalno-rozrywkowych,
b) przygotowane obchodów świąt państwowych, uroczystości o charakterze patriotycznym oraz uroczystości i wydarzeń okolicznościowych
c) organizowanie konkursów piosenki, przeglądów zespołów muzycznych
Wymagania:
– wykształcenie (minimum średnie) kierunkowe lub z uprawnieniami do prowadzenia zajęć określonych na tym stanowisku (ukończone dodatkowe kursy lub szkoły o charakterze muzycznym)
– przygotowanie pedagogiczne
– kreatywność i pomysłowość
– zaangażowanie oraz sumienność
– komunikatywność
– umiejętność pracy w zespole
– dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy)
– prawo jazdy kat. B
Mile widziane:
– doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć
– umiejętność nauki gry na instrumencie muzycznym
– znajomość języka obcego
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę – ½ etatu
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV ze zdjęciem, podpisane opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, studiów wyższych, kursów).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 października 2016r. do godz. 15.00:
– osobiście w Krasnobrodzkim Domu Kultury,
– pocztą na adres: Krasnobrodzki Dom Kultury ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród,
– pocztą elektroniczną na adres: kradomkul@o2.pl.
Dokumenty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone będą poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Kontakt: Dyrektor Mariola Czapla, tel. 84 660 71 17, tel./fax. 84 660-70-46
II. INSTRUKTOR DS. TAŃCA NOWOCZESNEGO
Opis stanowiska:
1. Prowadzenie stałych form pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć tanecznych (m.in. hip-hop, disco dance, electric boogie), prowadzenie zespołu tańca nowoczesnego
2. Przygotowywanie uczestników zajęć do udziału w konkursach, przeglądach, pokazach, festynach.
Wymagania:
– wykształcenie (minimum średnie) kierunkowe lub z uprawnieniami do prowadzenia zajęć określonych na tym stanowisku (ukończone dodatkowe kursy lub szkoły związane z nauką tańca)
– przygotowanie pedagogiczne
– kreatywność i pomysłowość
– zaangażowanie oraz sumienność
– komunikatywność
– umiejętność pracy w zespole
– dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy)
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę zlecenie
• wymiar pracy 3-4 godz. tygodniowo
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV ze zdjęciem, podpisane opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, studiów wyższych, kursów).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 października 2016r. do godz. 15.00:
– osobiście w Krasnobrodzkim Domu Kultury,
– pocztą na adres: Krasnobrodzki Dom Kultury ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród,
– pocztą elektroniczną na adres: kradomkul@o2.pl.
Dokumenty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone będą poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kontakt: Dyrektor Mariola Czapla, tel. 84 660 71 17, tel./fax. 84 660-70-46
Krasnobród, 21.10.2016r.

Możesz również polubić…

Skip to content